بدلیل اختلال جهانی در سرویس های فالور اینستاگرام . سرویس های فالور جدید جایگزین و نرخ فالوور افزایش یافت اما کیفیت سرویس های فالوور بشدت افزایش یافته و بدون ریزش هستند اما در سایر سرویس ها افزایش قیمتی صورت نگرفته و کیفیت هم همچنان بالا میباشد✨
ثبت سفارش
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد