بدلیل اختلال جهانی در سرویس های فالور اینستاگرام . سرویس های فالور جدید جایگزین و نرخ فالوور افزایش یافت اما کیفیت سرویس های فالوور بشدت افزایش یافته و بدون ریزش هستند اما در سایر سرویس ها افزایش قیمتی صورت نگرفته و کیفیت هم همچنان بالا میباشد✨
ثبت سفارش

صفحه پیگیری سفارشات

(جهت پیگیری و بررسی دقیق و لحظه ای وضعیت سفارشاتتان)

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌

10972955682

 

آیا به کمک نیاز دارید؟ ارتباط با پشتیبان
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد